header banner
Default

Hoeveel banken accepteren nu cryptocurrency?


Ondanks het feit dat de crypto wereld vaak aangeduid wordt als tegenbeweging tegen het huidige traditionele financiële systeem, is het nog steeds in zekere zin afhankelijk van financiële instellingen. Met de term ‘crypto-vriendelijke banken’ worden banken bedoeld die de mogelijkheid bieden om rekeningen te verbinden met gereguleerde crypto exchanges of al dan niet zelf crypto-diensten aanbiedt binnen het eigen platform. CoinGecko heeft onderzoek gedaan naar hoeveel van deze crypto-vriendelijke banken er daadwerkelijk bestaan vandaag de dag.

Litecoin netwerk explodeert, wat is er aan de hand? Altcoin nieuws 01/08/2023

Crypto ondersteuning

VIDEO: Bitcoin adoptie wordt groter | banken willen steeds vaker crypto | #584
BLOX

In een tweet van 27 juli liet de crypto-dataprovider CoinGecko weten dat 20 van de 30 grootste wereldwijde banken op basis van beheerd vermogen, ofwel assets under management (AUM), cryptohandel ondersteunen via gereguleerde beurzen.

1/ How many of the top 30 banks in the world support crypto trading?

66% or 20 out of the 30 biggest global banks by assets under management support crypto trading through regulated exchanges like @Binance and @Coinbase. pic.twitter.com/aI3mC6Rbxx

— CoinGecko (@coingecko) July 27, 2023

Daarnaast zou ongeveer 74 procent van de 50 grootste banken ter wereld de handel in digitale activa ondersteunen door verbinding te maken met gereguleerde beurzen. Daarentegen biedt geen van deze financiële reuzen zelf crypto-diensten aan.

De vier grootste banken ter wereld zijn allemaal van Chinese bodem en stuk voor stuk niet bepaald crypto-vriendelijk te noemen. ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China en Bank of China beheren tezamen 19,87 biljoen aan activa wat meer dan 20 procent van de top 30 banken wereldwijd is.

Het is echter geen verassing dat deze Chinese banken geen ondersteuning voor de crypto wereld bieden. Handelen en beleggen in cryptovaluta is namelijk nog steeds verboden op het vasteland, terwijl Beijing zijn eigen Central Bank Digital Currency (CBDC) pusht. Hong Kong vormt echter weer een sterk contrast met China: het heeft namelijk ambitieuze plannen om zichzelf om te vormen tot een ‘crypto hub’. Sinds 1 juni kunnen cryptobeurzen dan ook aan de slag in Hong Kong.

Het onderzoek noemt verschillende Britse banken als crypto-vriendelijk. Echter zijn er enkelen van deze die eerder dit jaar juist de klanttransacties tot cryptobedrijven hebben beperkt, dus het rapport is wellicht niet geheel nauwkeurig.

Crypto regulatie, volatiliteit en zware bearmarkt

VIDEO: Crypto: de adoptie gaat door
David van Ineveld

Het rapport wijt de trage adoptie van blockchain en crypto door grote banken aan regelgeving, volatiliteit en de ineenstorting van grote bedrijven binnen het crypto land vorig jaar. Donkere wolken trokken over de industrie gedurende 2022 met sterk dalende koersen en enorme cryptobedrijven die zich niet overeind wisten te houden. Een gebrek aan regelgeving kan grote partijen er ook van weerhouden om het innovatieve landschap te betreden.

Post Views: 210

Sources


Article information

Author: Melanie Hampton

Last Updated: 1704055803

Views: 1023

Rating: 3.5 / 5 (69 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melanie Hampton

Birthday: 2016-08-12

Address: 00755 English Estates, Port Deanna, HI 73601

Phone: +3995559935549421

Job: Pilot

Hobby: Bowling, Hiking, Graphic Design, Snowboarding, Origami, Running, DIY Electronics

Introduction: My name is Melanie Hampton, I am a spirited, clever, honest, enterprising, courageous, steadfast, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.